Leverings- og handelsbetingelser for Den Grønne Ports webportal

Virksomhedsoplysninger

Naturoplevelser på denne portal arrangeres af
Den Grønne Port I/S
Bakkedraget 1A
4793 Bogø
CVR nr. 38987534

  • herefter kaldet DGP

Alle guider på turene er tilknyttet DGP som freelancere.

Hver guides profil kan ses på www.dengroenneport.dk.

Priser og betaling

Billetter til naturoplevelser købes på forhånd på www.dengroenneport.dk.

Prisen på naturoplevelsen fremgår af turbeskrivelsen på webportalen.

Alle priser på portalen er i DKK (med mindre andet er anført) og inkl. moms.

Der kan betales med Visa/Dankort og Mastercard.

Tilmeldingen er først endelig, når betalingen er gennemført og du har modtaget en kvittering pr email.

Levering

Ved køb af billet på webportalen vil du blive bedt om at oplyse din e-mailadresse.

Din(e) billet(ter) vil straks blive sendt til dig på den oplyste mail.

Ved deltagelse i en naturoplevelse skal gyldig billet fremvises til guiden, enten som print eller i digital form på f.eks. en mobiltelefon.

Ændringer fra DGPs side

DGP vil så vidt muligt informere om ændringer pr. e-mail senest 12 timer før naturoplevelsens start.

DGP forbeholder sig dog i øvrigt retten til:

  • At ændre arrangementets begyndelsestidspunkt med op til 2 timer i forhold til det annoncerede tidspunkt.
  • At ændre arrangementets afholdelsessted, eksempelvis på grund af vejrforhold, dog alene således det nye afholdelsessted ligger inden for 30 km. fra det oprindeligt annoncerede sted.
  • At foretage ændringer i arrangementets indhold, dog alene således at det annoncerede tema opretholdes.
  • At afholde arrangementet med andre guider end først annonceret, såfremt den/de annoncerede personer er forhindret i at møde op.

Gæster kan ikke pga. disse ændringer vælge at annullere tilmeldingen.

Aflysning

Refundering foregår ved at DGP tilbagefører det skyldige beløb til den bankkonto, vi har modtaget betalingen fra. Dette vil ske senest 14 dage efter den startdato, arrangementet har på sin turbeskrivelse på www.dengroenneport.dk . Som skyldigt beløb regnes hele det indbetalte beløb (minus evt afgifter).

Refundering af billetter sker kun, hvis DGP aflyser arrangementet. Aflysning kan ske på grund af vejr, manglende tilmeldinger, sygdom blandt guider etc.

Hvis gæsten ikke møder op, melder sig syg, afbryder sin deltagelse undervejs i et arrangement eller aflyser efter seneste afmeldingsfrist (som beskrevet på den enkelte turs opslag på portalen), refunderes billetterne ikke.

Bortvisning: DGP forbeholder sig retten til at bortvise gæster, som trods guidens henstillinger optræder truende, er under tydelig påvirkning af alkohol eller stoffer, øver hærværk eller på anden måde udviser en adfærd, som kan ødelægge turen for resten af deltagerne eller udgøre en risiko for eget eller andres helbred. Det vil til enhver tid være guidens vurdering, om en sådan bortvisning skal finde sted. Bortvisning vil ikke medføre refundering af billetten.

Gæsters ansvar

Inden tilmelding til en naturoplevelse er det gæsten ansvar at læse turbeskrivelsen grundigt og orientere sig om arrangementets mødested og -tidspunkt samt eventuelle krav til deltagere (påklædning, førlighed, alder, sprog, mv.)

Gæster på ture skal i øvrigt altid følge guidens anvisninger.

DGPs ansvar:

DGP har en erhvervsansvarsforsikring.

Der vil på hver tur være mindst én guide som kan førstehjælp.

Vi opfordrer vores gæster til at informere guiden om relevante helbredsmæssige forhold, f.eks. sukkersyge, epilepsi eller lign., så guiden kan reagere bedst muligt ved et evt anfald eller anden pludseligt opstået sygdom. Disse oplysninger vil ikke blive gemt, men anvendes udelukkende til at sikre dig en god og tryg oplevelse.

Databehandling

Når du køber billet til en naturoplevelse via www.dengroenneport.dk, bliver du bedt om at opgive dit navn, telefonnummer og e-mailadresse – og hvis du tilmelder flere deltagere, beder vi også om deres navn(e). Vi kan desuden bede om oplysninger om f.eks. alder, fødevareallergi eller anden viden, som er nødvendigt for at vi kan give dig en sikker og tryg oplevelse, når du er på tur med os.

De kundedata, du oplyser forbindelse med køb på portalen, håndteres af DGP som beskrevet i vores Privatlivspolitik. Den kan læses på www.dengroenneport.dk  

Kontakt

Du altid velkommen til at skrive til kontakt@dengroenneport.dk, hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer.

Klagemuligheder

Eventuel reklamation sendes pr mail til kontakt@dengroenneport.dk og skal være os i hænde hurtigst muligt og uden unødigt ophold, dog senest 7 dage efter arrangementets afslutning. DGP sørger derefter for at klagen behandles af den guide, der var ansvarlig for den pågældende tur, og at du hurtigst muligt får svar.

Ændringer

Disse handelsbetingelser gælder fra 5. april 2019. DGP kan ensidigt ændre betingelserne. Allerede købte billetter er omfattet af de handelsbetingelser, som var gældende på købstidspunktet.

Lov og værneting

Disse handelsbetingelser er underkastet dansk ret. Alle tvister angående køb på www.dengroenneport.dk  afgøres endeligt og bindende med retten i Nykøbing Falster som rette værneting.