Lea Aino

Tekstildesign med naturens farver og former

Hvem er du?
I mit arbejde, som tekstildesigner, er jeg optaget af at kombinere natur og design. Jeg er draget mod naturens æstetiske potentiale og arbejder i mit firma Aino Design Studio med undervisning og udvikling af designprodukter, som tager udgangspunkt i og laves af plantemateriale. Jeg trykker med tørrede og pressede planter på
tekstil og skaber derved unikke tekstile billeder. Jeg er bosat i Vordingborg, hvor jeg har god adgang til naturen.

Din baggrund
Cand Design fra KADK med speciale i tekstil-og printdesign.

Interesser og særlig viden
Min interesse for naturen er hovedsageligt bundet op på æstetik og den sansning, man oplever når man sanker. Derudover har jeg en basal viden om, hvilke planter man kan indfarve med og hvilke planter
der er spiselige, som jeg gerne deler ud af på mine sanketure.

Hvad udbyder du?
Sanketure i naturen, hvor vi tager de æstetiske briller på, kigger på planter og samler materiale til den efterfølgende trykkeworkshop.

 Trykkeworkshop, hvor vi laver direkte aftryk af tørret, malet plantemateriale på tekstil ved hjælp af en varmepresse og genskaber former og strukturer fra naturen i eget design.

Scroll til toppen